Voor huizen onder beschermd landschapsgezicht kan dit technisch gesproken wel. Voor wat betreft esthetisch gezichtspunt raadpleegt u het beste de welstandsregels van uw gemeente. Voor huizen onder Monumentenzorg kunt u Knipping producten wel vanuit technische invalshoek, maar nog niet vanuit esthetisch-historische invalshoek toepassen zonder speciale toestemming.