Vanuit technische invalshoek kan dit. Vanuit esthetische invalshoek is dit echter afhankelijk van welstandscommissies of van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).