Ja. In bijzondere gevallen is het zelfs mogelijk om speciale voorzieningen te ontwerpen als de situatie daarom vraagt.