Bij huizen die onder Monumentenzorg vallen, plaatsen we onze producten alleen met speciale toestemming. Voor overige gevallen zijn welstandscommissies altijd overtuigd van de kwaliteit van onze producten. Zowel in technisch als in esthetisch opzicht.

Waar nodig kunnen we zelfs speciale constructies maken. Denk hierbij aan kozijnen en deuren met rondgeschaafde bovendorpels, duivenjagerprofielen, etc.

Dit geldt ook voor huizen onder beschermd dorps- of landschapsgezicht.